Integraal

Het keurmerk On the way to PlanetProof is integraal. Dit betekent dat het gaat om verduurzaming op meerdere thema’s. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms samengaan met minder hoge scores op andere onderdelen. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren. 

On the way to PlanetProof heeft strenge eisen voor de volgende duurzaamheidsthema’s:

Bodem, landschap & biodiversiteit

 • Aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor bijvoorbeeld vogels en bijen
 • Efficiënt inzetten van meststoffen
 • Gebruik van hernieuwbare meststoffen
 • Beperking gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen
 • Voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen de omgeving vervuilen
 • Beperking lichtuitstoot door kassen
 • Behoud van kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem

Water

 • Efficiënt watergebruik
 • Opvang, opslag en hergebruik van water

Energie en klimaat

 • Beperking van energieverbruik door besparing en efficiency
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen (zon en wind)
 • Reductie van (stal)emissies, zoals ammoniak, fijnstof en stikstof
 • Beperking uitstoot broeikasgassen uit fossiele brandstoffen

Materiaalgebruik en afval

 • Gebruik van gerecyclede of biologisch afbreekbare productiematerialen
 • Gebruik van recyclebare verpakkingen
 • Afvalbeperking en afvalscheiding

Dierenwelzijn

 • Goed toezicht op diergezondheid
 • Langere levensduur van de dieren
 • 'Vrij in de wei': melkkoeien hebben minimaal 120 dagen van 6 uur weidegang
 • Aandacht voor diercomfort: zoals koeborstels en meer ruimte in de stal om te eten, lopen en liggen
 • Voor kippen: grotere leefruimten met daglicht (8 hennen per m2)

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. 

Met On the way to PlanetProof dragen boeren en tuinders bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen op het gebied van verantwoorde productie & consumptie, leven op het land en schoon water.

Thema's per sector

Het keurmerk On the way to PlanetProof is beschikbaar voor aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen en planten en bewerkte producten. De eisen per thema verschillen per sector.