Communicatievoorwaarden

Wie kunnen er communiceren over On the way to PlanetProof?

1. Toegestaan: Certificaathouders

Bedrijven die het certificaat On the way to PlanetProof hebben behaald voor hun productie of diensten kunnen met het woord- en beeldmerk van het keurmerk communiceren via verpakkingen, websites, magazines, instore communicatie, etc.

Die bedrijven zijn:

  • Gecertificeerde boeren en tuinders
  • Gecertificeerde verwerkers en bewerkers van producten
  • Gecertificeerde (tussen)handelaren
  • Gecertificeerde retailers en food-service bedrijven die losse (onverpakte) producten onder het keurmerk On the way to PlanetProof aanbieden en daarover communiceren
  • Gecertificeerde horecabedrijven

 

2. Toegestaan: Niet-certificaathouders met een communicatielicentie (handel en retail*)

Licentiehouders communicatie kunnen met On the way to PlanetProof uitsluitend over verpakte gecertificeerde producten communiceren.

Onder communicatie wordt onder andere verstaan websites, advertenties, magazines, social media uitingen, reclamefolders, advertenties, posters, banners, catalogi, webshops; alle uitingen die niet fysiek zijn verbonden aan een gecertificeerd product.

Daarbij ligt er in deze uitingen een duidelijke en herkenbare relatie tussen het gebruik van het woord- en beeldmerk en het gecertificeerde verpakte product dat het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ draagt.

Een communicatielicentie is niet mogelijk voor de reclame, promotie c.q. communicatie uitingen betreffende onverpakt gecertificeerde producten, aangezien hiervoor certificatie van de handel- of retailketen is vereist (zie 1.).

Per productgroep zijn tarieven gepubliceerd voor licenties op het gebruik van naam en beeldmerk van het keurmerk On the way to PlanetProof in communicatie uitingen:

  • Plantaardige producten en be- en verwerkte plantaardige producten
  • Dierlijke producten en be- en verwerkte dierlijke producten (zuivel, eieren)

> Een voorbeeld van de communicatielicentie kunt u hier downloaden

*Definitie Handel en retail: groothandel, handel, supermarkten en overige winkels/detailhandel, horeca, foodservice


 

3. Niet toegestaan: Niet-certificaathouders zonder een communicatielicentie

Alle bedrijven (waaronder handelsbedrijven en retailers) zonder certificaat of communicatielicentie On the way to PlanetProof is het niet toegestaan te communiceren over On the way to PlanetProof producten.

Het is wel toegestaan om - uitsluitend verpakte – producten af te beelden in bijvoorbeeld aanbiedingen of productoverzichten in advertenties, magazines, catalogi, online e.d. Hierin kan geen extra aandacht zijn voor het keurmerk On the way to PlanetProof in woord of beeld.

*Definitie Handel en retail: groothandel, handel, supermarkten en overige winkels/detailhandel, horeca, foodservice