Sierteelt

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van de sierteelt. Sierteelt stelt eisen aan de teelt van de open en bedekte teelt van bomen, vaste planten, bloembollen, bolbloemen, snijbloemen en potplanten. 

On the way to PlanetProof staat voor:

 • Sterke en gezonde gewassen
 • Veilige en schone producten
 • Teelt door innovatieve boeren en tuinders
 • Gebruik van moderne technieken voor een duurzamere teelt

De belangrijkste Planetproof thema's voor de sierteelt zijn: 

Energie en klimaat

Verminderen van uitstoot broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) door:

 • Energiebesparing
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen (zon en wind)
 • Efficiënte productie (optimaal gebruik van grondstoffen)
 • Vastleggen van CO2 in de vorm van organische stof in de bodem

 

Gewasbescherming

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Beperking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Biodiversiteit en landschap

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Beperken lichtvervuiling door tuinbouwkassen

Vruchtbare bodem

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik meststoffen

Water

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslag en hergebruik van water

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN- EN VERKOPEN

 • Het certificaat On the way to PlanetProof voor boomkwekerijproducten voldoet aan ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’ zoals gepubliceerd door PIANOo.
 • Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden aan de eis van keurmerken in aanbestedingen. Bezoek de websitepagina van PIANOo met alle informatie over dit onderwerp.
 • Voor de retail (zoals tuincentra) is On the way to PlanetProof de borging voor een duurzamer assortiment.

ON THE WAY TO PLANETPROOF IN STANDARDS MAP

On the way to PlanetProof is opgenomen in Sustainability Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 200 sustainability standards. Een vergelijking van On the way to PlanetProof met aantal anderen keurmerken en standaarden kun je via onderstaande links direct bekijken: