Sierteelt

‘On the way to PlanetProof’ is per 2019 de nieuwe en internationale naam voor Milieukeur agro/food producten.

ON THE WAY TO PLANETPROOF SIERTEELT

On the way to PlanetProof Sierteelt stelt eisen aan de teelt van de open en bedekte teelt van:

 • Bomen en vaste planten
 • Bloembollen en bolbloemen
 • Snijbloemen
 • Potplanten

DUURZAMERE TEELT

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van de sierteelt. De belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor de open en bedekte teelt van bomen, vaste planten, bloembollen, bolbloemen, snijbloemen en potplanten zijn:

 • Klimaat en energie
 • Gewasbescherming
 • Biodiversiteit en landschap
 • Vruchtbare bodem en bemesting
 • Water
 • Verpakking en afval

 

Met On the way to PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals voor:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN- EN VERKOPEN

 • Het certificaat On the way to PlanetProof voor boomkwekerijproducten voldoet aan ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’ zoals gepubliceerd door PIANOo.
 • Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden aan de eis van keurmerken in aanbestedingen. Bezoek de websitepagina van PIANOo met alle informatie over dit onderwerp.
 • Voor de retail (zoals tuincentra) is On the way to PlanetProof de borging voor een duurzamer assortiment.

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT

 

 • Voor sterke en gezonde gewassen
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door innovatieve boeren en tuinders
 • Met behulp van moderne duurzame technieken

BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAP

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Beperken lichtvervuiling door tuinbouwkassen

WATER

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslag en hergebruik van water

GEZONDE GEWASSEN

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Restricties op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

VRUCHTBARE BODEM

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik meststoffen

ENERGIE EN KLIMAAT

Vermindering van de emissie van broeikasgassen (zoals CO2), bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

VERPAKKING EN AFVAL

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

PLANETPROOF IS BETROUWBAAR

 • De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
 • Keurmerkhouders worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie instelling. Daarnaast vindt jaarlijks, bij 10% van de keurmerkhouders, een onaangekondigde tweede inspectie plaats.

 • Los van de inspecties doen de onafhankelijke certificatie instellingen bij 25% van de keurmerkhouders een onaangekondigde residu analyse aan de hand van bladmonsters. Deze worden gecontroleerd door NEN-EN-ISO/IEC 17020/025 geaccrediteerde instanties.

PLANETPROOF IN STANDARDS MAP

On the way to PlanetProof is opgenomen in Sustainability Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards.