Tarieven

Het keurmerk On the way to PlanetProof wordt beheerd door SMK. Voor financiering van de werkzaamheden worden afdrachten in rekening gebracht aan keurmerkhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema's, voorlichting en onderzoek. SMK is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden door SMK - via de certificatie-instelling - bij de certificaathouder in rekening gebracht.

Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een offerte vragen aan de certificatie instelling(en).

Tarieven On the way to PlanetProof 2021

SMK houdt voor 2021 de tarieven voor afdrachten van keurmerkhouders grotendeels op hetzelfde niveau. Dit is mogelijk dankzij de verwachte verdere groei van het aantal keurmerkhouders voor de belangrijkste programma’s.

Voor enkele programma’s worden de tarieven, die vaak al sinds 2012 niet meer zijn aangepast aan het prijspeil, per 1-1-2021 gecorrigeerd. Dit betreft o.a de tarieven On the way to PlanetProof handel en retail. Voor On the way to PlanetProof introduceert SMK voor groepen van keurmerkhouders Plantaardig een groepstarief, dat meer in balans is met de individuele tarieven. Met deze aangepaste tarieven en de verdere groei van het aantal certificaathouders verwacht SMK kostendekkend te kunnen werken.

On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2021

  • Vrijwel alle tarieven blijven onveranderd
  • Bij enkele producten wordt de schaal aangepast; bij witlof wordt het tarief aanzienlijk verlaagd.
  • Voor groepen van keurmerkhouders wordt een groepstarief geïntroduceerd, dat meer in balans is met de individuele tarieven.
  • De tarieven voor handel en retail worden verhoogd. Voor die sectoren is het voeren van het keurmerk van toegevoegde economische waarde. De tarieven van producenten en die van handel en retail zijn hierdoor beter in evenwicht.

On the way to PlanetProof Dierlijke producten en Melk 2021

  • De tarieven blijven onveranderd.
  • Bij Bewerkte en Verwerkte producten (kaas en boter) zijn de schijven aangepast.

Lees of download oude tarieven On the way to PlanetProof

TARIEVEN ON THE WAY TO PLANETPROOF 2021