Zuivel (Infographic)

On the way to PlanetProof gecertificeerde melk voldoet aan de eisen van diergezondheid en dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet de melk voldoen aan criteria voor weidegang en grondgebondenheid. Het betreft een open schema zodat deelname mogelijk is voor alle zuivelproducenten. Voor de verwerking van melk tot gecertificeerde zuivelproducten is het certificatieschema ’Bewerkte en Verwerkte producten’ van toepassing.

Criteria

Om voor PlanetProof in aanmerking te komen, dient een melkveehouder aan de volgende criteria te voldoen:

  • Aan de Algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier, weidegang
  • Aan de thema’s Biodiversiteit, Klimaat en Dierenwelzijn en diergezondheid. Op deze drie thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op minimaal één van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau

Integraal en uitdagend

In Nederland bestaan verschillende vormen van melkveehouderij die elk hun eigen sterktes op het gebied van duurzaamheid hebben. De één presteert beter op biodiversiteit, en de ander op klimaat. Het integrale certificatieschema houdt hier rekening mee. De inschatting is dat er circa 10% van de Nederlandse melkveehouders aan de gecombineerde set van criteria kan voldoen.

Er is bewust gekozen om de melkveehouderij op meerdere thema’s verder te verduurzamen. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms gepaard gaan met minder hoge scores op andere onderdelen. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren. Het certificatieschema wordt de komende jaren op basis van opgedane ervaringen aangescherpt.

Infographic ambitie & uitdaging

Klik hier, of op de afbeelding voor een PDF met uitgebreide informatie. Deze infographic geeft een voorbeeld weer van een melkveehouder die bijzonder goed presteert op het thema ‘Biodiversiteit’ en verder voldoet aan de basisniveaus van de thema’s Klimaat en Dierenwelzijn/-gezondheid.

Verdere informatie