Voordelen

Voordelen van On the way to PlanetProof certificering

Het produceren volgens de eisen van On the way to PlanetProof is vaak een stevige inspanning. Ook zijn er kosten mee gemoeid. Een uitgangspunt voor On the way to PlanetProof is dat de verduurzaming voordelen oplevert.

De On the way to PlanetProof voordelen voor keurmerkhouders:

Voorkeurspositie en leveringszekerheid

Het kan zijn dat de handel en retail vragen om producten met een keurmerk. Bij het afsluiten van contracten met deze partijen biedt het keurmerk daarom een grotere zekerheid van afzet. Dat wil zeggen dat je voor langere tijd zeker bent van de afzet volgens een afgesproken prijs.

Meerprijs

Duurzamere producten zijn onderscheidend en hebben een meerwaarde. Diverse afnemers bieden daarom een meerprijs voor producten met het keurmerk. 

Kostenbesparing

Door te werken volgens de criteria van On the way to PlanetProof gebruiken bedrijven vaak minder grondstoffen zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, water en energie. Het is goed om dat voor je eigen productie bij te houden. Zo kom je erachter in hoeverre de kostenbesparing de hogere uitgaven of investeringen dekt.

Pre-positie of voorwaarde bij uitgifte van pachtgronden

Steeds vaker stellen overheden ‘duurzaamheidsvoorwaarden’ bij de uitgifte van pachtgronden. Met On the way to PlanetProof certificering kan daar in veel gevallen aan worden voldaan. Zoals bij de provincie Noord-Brabant, die daarbij een duurzaamheidsscore hanteert.

Risicobeheersing

Bij het duurzaam produceren is er aandacht voor alle kritische factoren van het productieproces. Een breed team van deskundigen heeft haar kennis en kunde verwerkt in het certificatieschema en daar maak je gebruik van. Door risico’s te beperken is de kans kleiner dat onverwachte zaken de productie beïnvloeden en incidenten plaatsvinden. Daarmee bespaar je ook de nodige kosten voor het geval die incidenten zich voordoen. 

Rentekorting bij leningen

Rabobank geeft een rentekorting voor haar zogenaamde ‘Impact-leningen’. Keurmerkhouders van On the way to PlanetProof komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%. Meer dan 40 keurmerkhouders maakten al gebruik van dit voordeel.

Product voldoet aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Met een On the way to PlanetProof certificaat voldoen producten aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die aan cateraars vragen om aantoonbaar duurzame producten te leveren. On the way to PlanetProof is beoordeeld als topkeurmerk voor voeding door Milieu Centraal. 

Imago

Het On the way to PlanetProof certificaat kan helpen om jouw bedrijf op een positieve manier neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan je (duurzame) imago bij omwonenden, gemeente of andere maatschappelijke omgevingen.

Het grootste voordeel

Het grootste voordeel van On the way to PlanetProof certificering is dat producten duurzamer zijn geproduceerd. Dat is beter voor natuur, milieu, klimaat en dier. Dus uiteindelijk voor ons allemaal.