Transparantie bij ontwikkeling criteria voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065).  

Tot de vastgestelde procedures om tot de ontwikkeling van criteria te komen behoorde: 

Een begeleidingscommissie

Een begeleidingscommissie, waarin de diverse belanghebbenden inbreng leverden voor het nieuwe certificatieschema 

Lees: Eerste bijeenkomst Begeleidingscommissie Milieukeur Plantaardige producten 2018

De ontwikkeling van concept criteria

 

De ontwikkeling van concept criteria op basis van inbreng van belanghebbenden en onafhankelijke deskundigen en beoordeling door het College van Deskundigen

Een openbare hoorzitting

Een openbare hoorzitting, waarin alle geïnteresseerden nog inbreng konden leveren op het concept certificatieschema.

Lees: Uitnodiging hoorzitting uitgebreide herziening Milieukeur Plantaardige producten

Lees: Publicatie concept certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Beoordeling en vaststelling certificatieschema

 

Beoordeling en vaststelling certificatieschema door het College van Deskundigen.

Proces van ontwikkeling en beheer certificatieschema's

 

De tabel 'Proces van ontwikkeling en beheer certificatieschema's' kunt u downloaden en geeft gedetailleerde informatie over taken en actoren.

Toelichting beoordeling risico gewasbeschermingsmiddelen

In het in maart 2018 gepubliceerde certificatieschema voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten wordt onderscheid gemaakt in het risicoprofiel van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit heeft geleid tot een indeling van gewasbeschermingsmiddelen waarvoor aanvullende bovenwettelijke voorwaarden gelden en van toepassing zijn bij de certificering voor PlanetProof.

Download de uitgebreide toelichting van SMK die informatie geeft over de wijze van beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen in het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten. Dit document gaat onder meer in op:

  • Risicobeoordeling bestrijdingsmiddelen van CLM en de indicatoren die daaraan ten grondslag liggen
  • Beoordeling beschikbare alternatieven voor stoffen met verhoogd risico
  • Update februari 2018 van lijsten van actieve stoffen
  • Scores op risico indicatoren voor actieve stoffen
  • Actieve stof toegestaan met maluspunt en/of driftbeperkende maatregelen