Bloembollen

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.

BREED DRAAGVLAK

 • Het certificatieschema On the way to PlanetProof is ontwikkeld in overleg met bollentelers- en handelaren, met de Nederlandse brancheorganisatie voor bloembollenbedrijven KAVB, Wageningen University & Research, verschillende overheden en NGO’s, waaronder Greenpeace.

DUURZAMER GETEELD

 • PlanetProof bloembollen worden geteeld door innovatieve ondernemers met behulp van moderne, duurzame technieken. Organisaties die PlanetProof bloembollen inkopen stimuleren de integrale verduurzaming van de bloembollenteelt en beschermen de leefomgeving.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

 • Het PlanetProof certificaat voor bloembollen voldoet aan ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’, zoals gepubliceerd door PIANOo. Met PlanetProof krijgen overheden een ruime keus bij het inkopen van duurzame bloembollen. 
 • Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden aan de eis van keurmerken in aanbestedingen. Bezoek de websitepagina van PIANOo met alle informatie over dit onderwerp.
 • Voor de retail (zoals tuincentra) is PlanetProof de borging voor een duurzamer assortiment.

BESCHIKBAARHEID

UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE PLANETPROOF TEELT:

Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van het On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten:

 • Voor sterke en gezonde gewassen
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door innovatieve boeren en tuinders
 • Met behulp van moderne duurzame technieken

BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAP

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.

GEZONDE GEWASSEN

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Voorjaarsbloeiende bloembollen zijn vrij van neonicotinoïden
 • Restricties op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

ENERGIE EN KLIMAAT

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

SCHOON WATER

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslag en hergebruik van water

VRUCHTBARE BODEM

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik meststoffen

VERPAKKING EN AFVAL

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

PLANETPROOF IS BETROUWBAAR

 • De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie..
 • Keurmerkhouders worden 2 maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie instelling.
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • PlanetProof (Milieukeur) is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards.

MEER INFORMATIE

PLANETPROOF BOLBLOEMEN WORDEN GETEELD DOOR INNOVATIEVE ONDERNEMERS

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT