Aardappelen, groenten en fruit

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van de teelt van aardappelen, groenten en fruit. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De eisen zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be-en verwerking van PlanetProof producten eisen gesteld.

On the way to PlanetProof staat voor:

 • Sterke en gezonde gewassen
 • Veilige en schone producten
 • Teelt door innovatieve boeren en tuinders
 • Gebruik van moderne technieken voor een duurzamere teelt

De belangrijkste Planetproof thema's voor plantaardige producten uit de open en bedekte teelt zijn: 

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen (zoals CO2), bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

Gewasbescherming

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Beperking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Biodiversiteit en landschap

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Beperken lichtvervuiling door tuinbouwkassen

Vruchtbare bodem

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik van meststoffen

Schoon water

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslag en hergebruik van water

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

ON THE WAY TO PLANETPROOF IN SUSTAINABILITY MAP

On the way to PlanetProof is opgenomen in Sustainability Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 200 sustainability standards. Een vergelijking van On the way to PlanetProof met aantal anderen keurmerken en standaarden kun je via onderstaande links direct bekijken: