Aardappelen, groenten en fruit

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur, dat door Milieu Centraal als ‘topkeurmerk’ is beoordeeld. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door PlanetProof.

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT EN KWALITEIT

 • PlanetProof gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van teelten, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van PlanetProof zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be-en verwerking van PlanetProof producten eisen gesteld.

UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE PLANETPROOF TEELT

Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van het On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten:

 • Voor sterke en gezonde gewassen
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door innovatieve boeren en tuinders
 • Met behulp van moderne duurzame technieken

Biodiversiteit en landschap

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.

Gezonde gewassen

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Restricties op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

Schoon water

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslag en hergebruik van water

Vruchtbare bodem

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik van meststoffen

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

PLANETPROOF IS BETROUWBAAR

 • De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
 • Keurmerkhouders worden 2 maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie instelling.
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • Milieukeur is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards.

GETEELD DOOR INNOVATIEVE BOEREN EN TUINDERS

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT