PlanetProof voor Handelaren en Verpakkers

'On the way to PlanetProof' is de nieuwe naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.

Alle schakels in de keten

Track & Trace is gericht op het voorkómen van vermenging van gecertificeerde producten met niet-gecertificeerde producten gedurende opslag/transport, en productie-en verwerkingsprocessen. Dit vereist o.a. dat alle schakels in de keten PlanetProof gecertificeerd zijn. Naast producenten zijn dit eventuele be- en verwerkers en handelaren.

PlanetProof certificering is verplicht voor alle bedrijven die PlanetProof gecertificeerde producten:

  • Produceren en onder PlanetProof verkopen;
  • Be- en/of verwerken en onder PlanetProof verkopen;
  • Niet voorverpakt / los inkopen en onder PlanetProof verkopen.

PlanetProof certificering is niet verplicht voor bedrijven die:

  • Alleen voorverpakte PlanetProof gecertificeerde producten in- en verkopen;
  • Niet voorverpakte PlanetProof gecertificeerde producten inkopen en deze niet als PlanetProof gecertificeerd product verkopen (ongelabeld).

Bewerkers en Verwerkers van gecertificeerde producten

Voor be- en verwerkers gelden de eisen van het schema ‘Bewerkte en Verwerkte Producten’.

Inspectie frequentie

  • Voor handelaren en verpakkers van plantaardige producten zonder eigen productie geldt een jaarlijkse inspectie.

  • Certificatie kan in principe pas plaatsvinden als de plantaardige producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. Indien de potentiële certificaathouder tijdens de initiële inspectie nog geen PlanetProof product op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van tracking & tracing ge-inspecteerd worden aan de hand van een ander apart gekanaliseerde en geadministreerde stroom van gecertificeerde producten. Dit kan alleen mits het PlanetProof product op dezelfde wijze gekanaliseerd en geadministreerd gaat worden. De certificatie-instelling kan bij voldoen reeds een certificaat en nummer afgeven. Binnen een maand nadat is gestart met de be- of verwerking van PlanetProof product, bezoekt de certificatie-instelling de certificaathouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële inspectie is vastgesteld.

Alle schakels in de keten