On the way to PlanetProof voor Handelaren en Verpakkers

Per 1-1-2019 is 'On the way to PlanetProof' de nieuwe naam voor Milieukeur plantaardige producten.

CERTIFICERING VEREIST VOOR ALLE SCHAKELS IN DE KETEN

Dit is gericht op het voorkómen van vermenging van gecertificeerde producten met niet-gecertificeerde producten gedurende opslag/transport, en productie-en verwerkingsprocessen. Dit vereist o.a. dat alle schakels in de keten gecertificeerd zijn voor het keurmerk On the way to PlanetProof. Naast producenten zijn dit eventuele bewerkers en verwerkers en handelaren.


 • VERPLICHT

On the way to PlanetProof certificering is verplicht voor alle bedrijven die PlanetProof gecertificeerde producten:

 • produceren en onder de keurmerknaam verkopen;
 • bewerken- en/of verwerken en onder de keurmerknaam verkopen;
 • niet voorverpakte* / losse gecertificeerde producten inkopen en onder de keurmerknaam verkopen.

 


 • NIET VERPLICHT

On the way to PlanetProof certificering is niet verplicht voor alle bedrijven die PlanetProof gecertificeerde producten:

 • alleen voorverpakte* On the way to PlanetProof gecertificeerde producten in- en verkopen;
 • niet voorverpakte* On the way to PlanetProof gecertificeerde producten inkopen en deze niet als PlanetProof gecertificeerd product verkopen (ongelabeld);
 • een dienst verlenen (bijv. verpakken, factureren) maar geen eigenaar zijn van het gecertificeerde product.

*Voorverpakt product is gedefinieerd als een product dat direct geschikt is voor bereiding/gebruik door de consument en op een zodanige manier is verpakt dat het product alleen bereikt kan worden door iets aan de verpakking te veranderen (bijvoorbeeld beschadigen of verbreken). Een uitzondering geldt voor (de verpakking van) On the way to PlanetProof gecertificeerde eieren omdat de consument de gelegenheid moet hebben om de eieren te bekijken voor aankoop.

Bewerkers en Verwerkers van gecertificeerde On the way to PlanetProof producten

Voor bewerkers en verwerkers van On the way to PlanetProof gecertificeerde producten gelden de eisen van het schema ‘Bewerkte en Verwerkte Producten’.

Handelaren in gecertificeerde producten

Handelaren die onverpakte/losse gecertificeerde On the way to PlanetProof producten inkopen en niets veranderen aan het product, moeten alleen voldoen aan:

Inspectie frequentie

 • Voor handelaren en verpakkers - zonder eigen productie - van On the way to PlanetProof plantaardige producten geldt een jaarlijkse inspectie.

 • Certificatie kan in principe pas plaatsvinden als de plantaardige producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. Indien de potentiële certificaathouder tijdens de initiële inspectie nog geen On the way to PlanetProof product op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van tracking & tracing geïnspecteerd worden aan de hand van een ander apart gekanaliseerde en geadministreerde stroom van gecertificeerde producten. Dit is alleen mogelijk mits het On the way to PlanetProof product op dezelfde wijze gekanaliseerd en geadministreerd gaat worden.
  De certificatie-instelling kan bij voldoen reeds een On the way to PlanetProof certificaat en nummer afgeven. Binnen een maand nadat is gestart met de bewerking of verwerking van On the way to PlanetProof product, bezoekt de certificatie-instelling de certificaathouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële inspectie is vastgesteld.

Alle schakels in de keten