Handel en Retail

Certificering vereist voor alle schakels in de keten

Dit is gericht op het voorkómen van vermenging van gecertificeerde producten met niet-gecertificeerde producten gedurende opslag/transport, en productie- en verwerkingsprocessen. Dit vereist o.a. dat alle schakels in de keten gecertificeerd zijn voor het keurmerk On the way to PlanetProof. Naast producenten en eventuele bewerkers en verwerkers, zijn dit handelaren. 

Aan welke criteria moet u voldoen? Alle schakels in de keten moeten worden geïnspecteerd. Per activiteit is aangegeven aan welke onderdelen van het certificatieschema u moet voldoen om het On the way to PlanetProof certificaat te behalen.

Wilt u het certificaat On the way to PlanetProof behalen? 

 • Algemene certificatievoorwaarden  
 • Algemene eisen voor keurmerkhouders (Paragraaf algemeen van hoofdstuk 10 van het certificatieschema) 

Levert u een dienst, zonder eigenaar van het product te worden? (bijv. verpakken) 

 • De controle bij de dienstverlener is onderdeel van de inspectie van de opdrachtgever. Maar, zelfstandige certificering voor handel en/ of verpakken is ook mogelijk, daarmee voorkomt u veelvuldige inspecties.

Teelt u een product uit de scope (bijlage 1) van On the way to PlanetProof Plantaardige producten? 

 • Alle criteria voor de teelt (Hoofdstuk 1 t/m 8 van het certificatieschema) 
  Per eis is aangegeven in welk teeltsysteem de eis van toepassing is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open/bedekte en grondgebonden/substraat teeltsystemen. Dit is in de meest rechtse kolommen aangegeven met kruisjes, waarbij de volgende afkortingen zijn gebruikt: 
  -OT = open teeltsysteem 
  -BT = bedekt teeltsysteem 
  -G = grondgebonden teeltsysteem 
  -S = substraat teeltsysteem 
  -Cel= cellen teelten.
  Vallen onder de bedekte substraat teelt, maar in hoofdstuk 1 zijn de eisen voor cellen teelt apart gespecificeerd.

Koopt en verkoopt u onverpakte producten met label of communicatie daarover? 

 • Criteria voor track & trace (Paragraaf T&T van hoofdstuk 10 van het certificatieschema)
 • Communicatie eisen (Paragraaf Communicatie van hoofdstuk 10 van het certificatieschema) 

Verpakt u producten? 

 • Verpakkingseisen (Hoofdstuk 9 van het certificatieschema)  
 • Communicatie eisen (Paragraaf Communicatie van hoofdstuk 10 van het certificatieschema)
 • Criteria voor track & trace (Paragraaf T&T van hoofdstuk 10 van het certificatieschema) 

Inspectie frequentie 
Zie voor informatie over de inspectie frequentie, eis 10.13 en 10.14 uit het certificatieschema

Vraag & Antwoord certificering Plantaardige producten 
Bekijk Vraag & Antwoord voor meer informatie over de On the way to PlanetProof certificering van Plantaardige producten 

Alle schakels in de keten