Informatie over certificeren voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten in 2018

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door PlanetProof.

Nieuwe deelnemers On the way to PlanetProof

Voor nieuwe deelnemers die zich aanmelden voor het certificeren van hun producten voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten geldt

1. Leden van telersverenigingen kunnen zich aanmelden via hun organisatie. In alle overige situaties kunnen bedrijven zich zelfstandig aanmelden bij één van de certificatie instellingen (zie onder)

2. Er wordt een beginaudit uitgevoerd. Deze moet plaatsvinden tussen het begin van de teelt tot uiterlijk 6 weken voor het einde van de teelt.

  • Er wordt na de beginaudit nog geen certificaat afgegeven, tenzij er al oogstbaar product op het bedrijf aanwezig is en tot 6 maanden terug aan alle eisen wordt voldaan.
  • Advies: Plan de beginaudit zo vroeg mogelijk om zo min mogelijk risico’s te lopen/veilig te spelen.
  • Advies: Houd rekening met drukte bij de CI’s voor het inplannen van beginaudits.

3. Tijdens de teelt (en tenminste 6 weken na de beginaudit) wordt een teeltaudit uitgevoerd.

  • Als u voldoet wordt door de certificatie instellingen het certificaat afgegeven voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Bestaande keurmerkhouders Milieukeur

Voor bestaande keurmerkhouders Milieukeur Plantaardige producten die hun certificaat willen verlengen (en certificeren op het certificatieschema On the way to PlanetProof) geldt:

1. Er is voor bestaande keurmerkhouders een overgangstermijn van 6 maanden dat ingaat per 1 maart 2018. Deze termijn is ingesteld om bestaande keurmerkhouder de gelegenheid te geven de nieuwe eisen na herziening van het certificatieschema te implementeren. Binnen deze termijn hebben keurmerkhouder de keus bij de audits uit te gaan van ofwel het voorgaande certificatieschema ofwel het vigerend certificatieschema.

2. In de meeste gevallen moet er een beginaudit worden uitgevoerd*. Deze moet plaatsvinden tussen het begin van de teelt tot uiterlijk 6 weken voor het einde van de teelt.

  • Er wordt na de teeltaudit nog geen certificaat afgegeven, tenzij er al oogstbaar product op het bedrijf aanwezig is en tot 6 maanden terug aan alle eisen wordt voldaan.
  • Advies: Plan de beginaudit zo vroeg mogelijk om zo min mogelijk risico’s te lopen/veilig te spelen.
  • Advies: Houd rekening met drukte bij de CI’s voor het inplannen van beginaudits.

3. Tijdens de teelt (en tenminste 6 weken na de beginaudit) wordt een teeltaudit uitgevoerd.

  • Als u voldoet wordt door de certificatie instellingeen het certificaat afgegeven voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

* Als de bestaande certificaathouder de afgelopen audit met maximaal 4 majors heeft afgelegd, dan mag deze vanaf het derde jaar over naar een auditfrequentie met één jaarlijkse audit.

Advies: Gezien de inhoudelijke wijzigingen in het certificatieschema adviseert SMK om wel een beginaudit uit te voeren.

Certificatie instellingen

SMK heeft op dit moment een licentieovereenkomst afgesloten voor PlanetProof Plantaardige producten met vijf certificatie instellingen. Deze certificatie-instellingen werken volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065:2012.

Indien u wilt certificeren voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten of dan kunt u zich richten tot de volgende contactpersonen:

CGD B.V.
I: http://www.cgdbv.eu
dhr. W.A. Moonen
E. cgd@cgd.nu
T. +31 (0)78 610 6610

Control Union Certifications B.V.
I: http://www.controlunion.com
dhr. W. Middag
E. wmiddag@controlunion.com
T. + 31 (0)384 260 100

MPS-ECAS B.V.
I: http://www.ecas.nl
dhr. L. van Driel
E. leenvandriel@ecas.nl  
T. +31 (0)174 615 715

SGS Product & Process Certification
I: http://www.sgs.nl
dhr. C. Bregman
E. coert.bregman@sgs.nl
T. +31 (0)181 693 289

Vinçotte ISACert Nederland
I: http://www.isacert.nl
dhr. G. van der Ven
E. g.ven@isacert.com  
T. +31 (0)318 658 750

Op uw verzoek kunnen deze certificatie-instellingen een offerte uitbrengen.