Informatie over certificeren voor Plantaardige producten

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.

Nieuwe deelnemers On the way to PlanetProof

Ga je voor On the way to PlanetProof certificering? Dan is dit de aanpak:

 1. Selfscan
  Doe een selfscan met de digitale checklist (download de Excel bij ‘Download overige documenten’). Zie voor de volledige eisen het certificatieschema.De checklist geeft nu aan:
  a.    of je voldoet aan de verplichte eisen en
  b.    hoeveel punten je hebt gescoord uit de keuzemaatregelen.

 2. Tel je maluspunten in de gewasbescherming:
  a.    Download het certificatieschema en ga naar bijlage 2c, lijst II.
  b.    Controleer of je actieve stoffen hebt toegepast op de te certificeren gewassen die op bijlage 2c, lijst II staan, en tel het aantal  toepassingen (lees eis 2.3 voor details). Nu weet je hoeveel maluspunten je hebt gescoord en of je aan aanvullende emissiereductie moet voldoen.
  c.    Vul het aantal maluspunten in op de digitale checklist op het tweede tabblad ‘gewassen overzicht’.

 3. Beantwoord de volgende vragen:
  a.    Voldoe ik aan alle verplichte eisen? Nee? Zorg daar alsnog voor met aanvullende of corrigerende maatregelen.
  b.    Heb ik voldoende punten gescoord uit de keuzemaatregelen? (vakjes in derde tabblad van de checklist rood of groen?), oftewel:
         - Heb ik mijn maluspunten voldoende gecompenseerd met bonuspunten?
         - De eerste 15 maluspunten moeten worden gecompenseerd met bonuspunten uit de hoofdstukken 2,3, en 4.
         - De overige maluspunten mogen worden gecompenseerd met bonuspunten uit alle hoofdstukken.
         - Heb ik genoeg totaalpunten gescoord (bedekte teelt 7 punten en open teelt 10 punten)

 4. Aanmelden bij certificatie instelling
  Meld je aan bij je certificatie instelling en plan je inspectie. Leden van telersverenigingen kunnen zich aanmelden via hun organisatie. In alle overige situaties kunnen bedrijven zich zelfstandig aanmelden bij één van de certificatie instellingen (zie hier de contactgegevens)

  Advies: Houd rekening met drukte bij de certificatie instellingen voor het inplannen van inspecties.

 5. De inspectie
  - Er vindt jaarlijks één inspectie plaats.
  - De eerste inspectie voorafgaande aan certificering vindt plaats rondom de oogst.
  - Eenjarige gewassen: vanaf 4 weken voor de oogst, uiterlijk tot het einde van de oogst.
  - Meerjarige gewassen: vanaf 6 weken voor de oogst, uiterlijk 6 weken na de oogst. 

  Advies: Plan de begin inspectie zo vroeg mogelijk om zo min mogelijk risico’s te lopen/veilig te spelen. Er wordt na de begin inspectie nog geen certificaat afgegeven, tenzij er al oogstbaar product op het bedrijf aanwezig is en tot 6 maanden terug aan alle eisen wordt voldaan.

Als u voldoet, wordt door de certificatie instelling het certificaat afgegeven voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Certificatie instellingen

SMK heeft licentieovereenkomsten afgesloten voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten met vijf certificatie instellingen. Deze certificatie-instellingen werken volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065:2012.

Indien u wilt certificeren voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten, dan kunt u zich richten tot de certificatie instellingen die staan vermeld op de websitepagina Certificatieschema's On the way to PlanetProof Plantaardige producten