Richtlijnen logo gebruik

Richtlijnen gebruik logo On the way to PlanetProof

Uitgebreide informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van communicatie met naam en logo On the way to PlanetProof zijn beschreven in het certificatieschema. 

Toepassing van het logo wordt beoordeeld op:

  1. Afleesbaarheid logo (vaak afhankelijk van kwaliteit van de printer);
  2. Toepassing grafische instructies volgens het Instructieblad;
  3. Traceerbaarheid – keurmerkhouders zijn verplicht hun On the way to PlanetProof registratienummer in of bij het logo te plaatsen. Indien keurmerkhouder een GLN-nummer heeft, mag de verplichte vermelding van het registratienummer in het logo On the way to PlanetProof op verpakkingen achterwege blijven, mits het GLN nummer wel op dezelfde verpakking afgebeeld staat. Uitgezonderd zijn GLN nummers die starten binnen de reeks 4049928 – 4063061 (de zgn GGN nummers);
  4. Als meerdere bedrijven in de keten betrokken zijn bij het te verkopen product, geldt dat het registratienummer van de gecertificeerde verpakker/verzender wordt gecommuniceerd op de verpakking.

Overige informatie:

  • Derden (niet-keurmerkhouders) die gebruik willen maken van het logo, vragen daarvoor eerst toestemming aan SMK (keurmerkhouders doen dat via hun certificatie instelling).
  • Het woordmerk en het beeldmerk (logo) ‘On the way to PlanetProof’ zijn wettelijk beschermd en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0998240. Bij onterecht gebruik van het woordmerk of het beeldmerk worden sancties opgelegd.

Logo-tool PlanetProof (JPG en PNG)

Vul het onderstaande online formulier in voor ontvangst van het PlanetProof logo met het individuele registratienummer. (bijvoorbeeld ABC 1234567). Na onze goedkeuring ontvangt u hoge en lage resolutie bestanden met de verschillende varianten van het logo (JPG en PNG). AI- of EPS-bestanden van het logo kunt u aanvragen door een e-mail te sturen aan wuljee@smk.nl.


Bescherming tegen onterecht gebruik van On the way to PlanetProof of misleiding

SMK en haar certificatie instellingen controleren of de naam en het logo van On the way to PlanetProof correct worden toegepast zowel op producten als in communicatie over de producten. Dat doen wij om ervoor te zorgen dat consumenten en inkopers ook echt waar voor hun geld krijgen. Ook doen we dat om onze keurmerkhouders te beschermen tegen oneigenlijke concurrentie.

Wanneer de naam en/of het logo PlanetProof volgens u niet terecht wordt gebruikt, kunt u actie nemen. Op deze website is een standaard klachtenformulier te vinden waar u vermeend onjuist of onrechtmatig gebruik van PlanetProof aan ons kunt melden. Wij nemen op onze beurt actie op uw klacht en houden u op de hoogte van onze bevindingen. De behandeling van klachten valt onder het Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep, onderdeel van het Handboek SMK.

  • Het keurmerk On the way to PlanetProof is gedeponeerd bij Benelux Merkenbureau: 
    31-10-2016/registratienummer 0998240.