Nieuws & persberichten

Uitnodiging hoorzitting On the way to PlanetProof Chain of Custody

Het huidige certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten ondergaat dit jaar een intensieve herziening. Zo zijn er vier begeleidingscommissies geweest waarin sectorexperts hebben meegedacht over wijzigingen over de eisen voor zuivelverwerkers, verpakkingseisen en aanpassingen van de eisen voor groenteverwerkers. Met als resultaat een vernieuwd concept certificatieschema ‘On the way to PlanetProof Chain of Custody’.

Voordat de Colleges van Deskundigen Dierlijk en Plantaardig deze criteria vaststellen, organiseert SMK hiervoor een openbare hoorzitting, waar belanghebbenden hun reactie kunnen geven op het concept certificatieschema.

Chain of Custody schema

‘Chain of Custody’ was al de basis in de certificatieschema’s van On the way to PlanetProof voor de sectoren plantaardig, zuivel, eieren en bewerkte en verwerkte producten. Alle ketenschakels moesten namelijk gecertificeerd zijn. Die basis is nu centraal opgenomen in het certificatieschema ‘On the way to PlanetProof Chain of Custody’, waardoor het overzichtelijker is aan welke eisen moet worden voldaan bij bepaalde activiteiten in de productieketen. Daarnaast zijn de bestaande criteria voor verwerkers geactualiseerd. Er zijn onder meer voorstellen opgenomen voor de verpakkingseisen, het verlagen van de CO2-voetafdruk van producten en het voorkomen van voedselverspilling.

Openbare hoorzitting

Het doel van de bijeenkomst is dat de Colleges van Deskundigen Dierlijk en Plantaardig zich een goede mening kunnen vormen over de aansluiting van de criteria op de praktijk. Ingebrachte opmerkingen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van het certificatieschema. 

De hoorzitting On the way to PlanetProof Chain of Custody vindt plaats op:

  • Donderdag 15 juli van 10:00 tot 12:00 uur
  • Digitale bijeenkomst via Zoom

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het antwoordformulier. Hierop kunt u ook aangeven dat u niet aanwezig bent, en alleen de conceptcriteria wilt ontvangen. U kunt dan schriftelijk reageren. Wilt u zich vóór 5 juli aanmelden, dan worden de concept criteria voor de bijeenkomst verstuurd.

Neem voor vragen over deze hoorzitting contact op met Annika de Ridder, Projectleider agroketens, aderidder@smk.nl of 070 358 63 00.


Wat is ‘Chain of Custody’?

Er is eigenlijk geen goed Nederlands synoniem voor deze uitdrukking. Een betrouwbaar en geloofwaardig keurmerk als On the way to PlanetProof is gebouwd op traceerbaarheid en transparantie. De garantie dat producten onder het keurmerk zijn vervaardigd en verhandeld is een gedeelde verantwoordelijkheid van de héle productie- en handelsketen. Bedrijven die een product onder het keurmerk willen voeren, moeten over het certificaat On the way to PlanetProof beschikken. Dat geldt zowel voor de productie, verpakking, bewerking of verwerking ervan, als de handel in die producten. Bewaking van al die schakels wordt de ‘Chain of Custody (CoC)’ genoemd. CoC maakt het mogelijk om een gecertificeerd product in de gehele keten terug te traceren naar de oorspronkelijke vervaardiger ervan.

Terug naar overzicht