Nieuws & persberichten

Input gevraagd voor herziening On the way to PlanetProof Bewerkte en Verwerkte Producten

Het certificatieschema On the way to PlanetProof Bewerkte en Verwerkte Producten wordt herzien. In dit schema zijn criteria opgenomen voor bewerkers en verwerkers van voedselproducten. De herziening zorgt ervoor dat de criteria actueel blijven. Verwerkers, handelaren, retailers en anderen kunnen nieuwe ontwikkelingen en verbeterpunten melden.

Onderwerpen die op de herzieningslijst staan zijn:

  • Actualisatie van de bestaande eisen voor verwerkers.
  • Herzien van de verpakkingseisen voor kunststof en onderzoeken van mogelijk nieuwe eisen voor andere typen verpakkingen.
  • Ontwikkelen van specifieke eisen voor zuivelverwerkers.

Herzieningsformulier
Gebruik het Herzieningsformulier BVP 2021 om verbeterpunten of nieuwe ontwikkelingen te melden. SMK behandelt alleen volledig ingevulde herzieningsformulieren die vóór vrijdag 15 maart 2021 zijn aangeleverd.

Zorg dat u een verzoek tot wijziging of het opnemen van een nieuwe maatregel voldoende onderbouwt met informatie, zo mogelijk uit onafhankelijk onderzoek. Waar gewenst garandeert SMK vertrouwelijkheid van de informatie.

Wat doet SMK met de input?
De Colleges van Deskundigen agro/food Plantaardig en Dierlijk behandelen de inbreng en besluiten of die worden meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit voorjaar besproken in een openbare hoorzitting. Halverwege dit jaar worden de nieuwe criteria vastgesteld en gepubliceerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht