Nieuws & persberichten

Correctie op berichtgeving over deelname LTO en NFO in werkgroep On the way to PlanetProof

In tegenstelling tot diverse berichten in de vakmedia zijn alle sectoren vertegenwoordigd in de Teeltechnische Werkgroep (TTW) van On the way to PlanetProof plantaardige producten.

Sinds de oprichting hebben de leden van deze werkgroep actief meegedacht met de ontwikkeling van het certificatieschema voor plantaardige producten. Zij hebben knelpunten benoemd en bijgedragen aan de oplossingen daarvan. Onlangs is de vertegenwoordiger vanuit LTO akkerbouw teruggetreden. De inbreng voor de akkerbouw is nog steeds gegarandeerd door de vertegenwoordiging van LTO vollegrondsgroente, de consumptieaardappelteelt, en naar verwachting binnenkort door een vertegenwoordiging van de conserventeelt. Voor de fruitteelt zijn er geen wijzigingen opgetreden: ook deze teelt is in de werkgroep vertegenwoordigd, in tegenstelling tot berichten van de NFO.

Waardering

SMK begrijpt de discussie over de ‘meerprijs’ en hoe belangrijk dat is. SMK staat nog steeds achter de telers in hun vraag naar waardering en is hier actief mee bezig. Die ‘waardering’ vindt op allerlei manieren plaats, zoals meerjaren contracten (zekerheid van afzet), meerprijs per hectare (zoals bij aardappelen, spinazie, rode kool), lagere frequentie van milieuhandhaving, compensatie van certificeringskosten, lagere kosten voor afdrachten aan SMK voor leden van GroentenFruit Huis en rentekorting op leningen bij Rabobank. SMK is echter niet in staat om een meerprijs - of andere vormen van compensatie -  af te dwingen omdat zij nu eenmaal geen marktpartij is bij prijsonderhandelingen tussen aanbieders, supermarkten en andere afnemers. Die moeten daar zelf hun verantwoordelijkheid in nemen.

Verder is SMK heel actief met onder meer contacten bij het ministerie van LNV, de ACM, LTO en Greenpeace.  Minister Schouten heeft daar de afgelopen maanden op gereageerd (onder meer “Minister ziet meerwaarde On the way to PlanetProof”, en “Minister Schouten is bereid in Europees verband te onderzoeken hoe boeren die verduurzamen financieel kunnen worden ondersteund. Ze hecht er waarde aan dat boeren een eerlijke prijs krijgen.

De teelttechnische werkgroep (TTW)

Begin 2018 heeft het College van Deskundigen van SMK de teelttechnische werkgroep (TTW) ingesteld om het leveren van input vanuit de praktijk te optimaliseren. De TTW voorziet in de betrokkenheid van de directe gebruikers van On the way to PlanetProof bij de ontwikkeling en uitvoering van het certificatieschema. De posten voor vertegenwoordiging van de diverse teeltsectoren in de TTW is verdeeld over de brancheorganisaties LTO, GroentenFruit Huis (GFH) en Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO). De TTW-leden brengen als vertegenwoordiger van hun sector kennis en ervaringen in vanuit de praktijk in relatie tot het gebruik van het certificatieschema.

Het College van Deskundigen Agro Food Plantaardig van SMK heeft voor de TTW een vacature benoemd voor een vertegenwoordiger vanuit de teelt van conservengroente, vanwege de toegenomen interesse in het keurmerk vanuit deze sector. Over invulling hiervan is contact met het Teeltoverleg groente voor de conservenindustrie (TOG).

Terug naar overzicht