Nieuws & persberichten

Terugkijken webinar herziening certificatieschema On the way to PlanetProof

De criteria van het certificatieschema On the way to PlanetProof voor plantaardige producten worden jaarlijks herzien. SMK organiseerde webinars in verschillende talen waarin toelichting is gegeven op het voorgestelde certificatieschema voor 2021. De webinars zijn online terug te kijken en reacties op het certificatieschema zijn nog welkom tot 25 oktober.  

Webinars terugkijken 
Tijdens de consultatie periode organiseerde SMK drie live webinars: in het Nederlands, Engels en Spaans. Tijdens de webinars is een toelichting gegeven op het voorgestelde certificatieschema. 

  • Bekijk de Nederlandstalige presentatie van de webinar van donderdag 8 oktober hier.  
  • Bekijk de Engelstalige presentatie van de webinar van vrijdag 9 oktober hier.  

Doel herziening 
De herziening van dit jaar is gericht op samenvoeging van de certificatieschema’s Centraal-Europa en Zuid-Europa tot één schema voor heel Europa. Hiermee wordt duidelijker welke eisen On the way to PlanetProof stelt aan telers en wordt de vereiste inspanning van de telers in alle landen zoveel mogelijk gelijk. Naast de harmonisatie van de eisen, zijn een aantal knelpunten opgelost en is het schema op een aantal punten geactualiseerd, waaronder de lijsten van toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

Ingangsdatum en overgangsperiode  
Het nieuwe schema is geldig vanaf 1 januari 2021.  

  • Voor de regio Zuid-Europa geldt een overgangsperiode van 5 maanden. Dit betekent dat gewassen geteeld in regio Zuid-Europa tot 1 juni gecertificeerd mogen worden op basis van het huidige schema (PP.2-SE).  
  • Voor de regio Centraal-Europa geldt een overgangsperiode van 2 maanden. Dit betekent dat gewassen geteeld in regio Centraal-Europa tot 1 maart 2021 gecertificeerd mogen worden op basis van het huidige schema (PP.3). 

Openbare consultatie 25 september – 25 oktober  
Als onderdeel van de herziening organiseert SMK een openbare schriftelijke consultatie (bij wijze van hoorzitting) voor alle geïnteresseerden om te reageren op het conceptschema voor 2021 (zie hieronder de link naar de documenten).  De consultatie is open voor reacties tot 25 oktober. Dit is de laatste mogelijkheid om input te leveren voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig het herzien certificatieschema definitief vaststelt. 

Reageren/ aanmelden 

  • Het concept certificatieschema 2021 en de toelichting op de wijzigingen kunt u hier downloaden
  • Reageren op de voorstellen kan online via het feedbackformulier

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met SMK (e-mail: smk@smk.nl / 070 358 63 00).

Team plantaardige agroketens:
Stefanie de Kool, Els Lindeboom, John Janssen, Jaap bij de Vaate, Lien Terryn en Minke van Bentum  

Terug naar overzicht