Nieuws & persberichten

Opvolger Garantstellingsregeling stimuleert nu ook de Plusstal

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) maakte bekend dat de Borgstelling voor MKB-landbouwkredieten per 2017 ingaat. Het betreft de opvolger van de huidige Garantstelling Landbouw.

Met de nieuwe regeling helpt de overheid (jonge) agrariërs die willen investeren in bijvoorbeeld duurzaam en efficiënt produceren, een betere productkwaliteit of dierenwelzijn. Ondernemers komen in aanmerking voor een borgstelling op tweederde van een bedrijfsfinanciering van maximaal 1,8 miljoen euro. De borg
geldt dus voor maximaal 1,2 miljoen euro. In de nieuwe regeling is vereist dat een stal voor borgstelling voor investeringen voor de bouw of verbetering, minimaal een Plusstal-certificaat behaalt.

Ook bij de nieuwe regeling is er een Landbouw Borgstellingskrediet Plus voor glastuinders en veehouders die duurzaam en milieuvriendelijk willen investeren. Deze ‘Plus’ stelt extra randvoorwaarden en is bedoeld voor een kas met Groen Label Kas certificaat of voor een stal met MDV-stalcertificaat. De overheid staat dan borg voor maximaal 2,5 miljoen euro.

Voor het omschakelen naar biologische productie is er een speciale faciliteit.


Meer info

Terug naar overzicht