Tarieven

  • Overzicht tarieven voor éénmalige aanmeldingskosten en jaarlijkse afdrachten. De tarieven voor 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015.
  • De tarieven voor telers met grotere arealen zijn per 2017 verlaagd op basis van een starttarief en drie schijven.

Tarievenblad On the way to PlanetProof 2018

PDF222kb
  • PlanetProof Plantaardige producten open teelt
  • PlanetProof Plantaardige producten bedekte teelt
  • PlanetProof Bewerkte en Verwerkte producten
  • Milieukeur Dierlijke producten
  • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  • Barometer Duurzame Bloemist
  • Barometer Duurzame Groenten & Fruit
  • Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren