Keurmerk voor duurzamere plantaardige producten

 • On the way to PlanetProof

  PlanetProof is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling.

  De telers worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen. De PlanetProof criteria worden elk jaar herzien en zo mogelijk aangescherpt.

  Het doel is een teeltwijze in balans met de omgeving. We streven ernaar de aarde zo min mogelijk te belasten. We zijn ‘on the way to PlanetProof'.

   

 • Duurzamere plantaardige producten

  'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur, dat door Milieu Centraal als ‘topkeurmerk’ is beoordeeld. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.

  Sustainable Development Goals

  Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

  • Energie
  • Productie en Consumptie
  • Klimaat
  • Water
  • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

   

  Internationale en consumenten website PlanetProof

Nieuws