Onafhankelijk keurmerk voor agro/food producten

 • STREVEN NAAR BALANS MET DE DRAAGKRACHT VAN DE PLANEET

  Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten ('On the way to...').

  PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling. Het keurmerk On the way to PlanetProof is beschikbaar voor aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen en planten en bewerkte producten.

  ONAFHANKELIJK EN BETROUWBAAR

  Alléén bedrijven die aan de PlanetProof eisen voldoen, mogen dit keurmerk op hun producten afbeelden. Daarmee weten professionele inkopers en consumenten dat ze een duurzamer product kopen.

  De bedrijven worden periodiek gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen. De PlanetProof criteria worden elk jaar herzien en zo mogelijk aangescherpt.

   

 • TOPKEURMERK VOOR DUURZAMERE VOEDING

  'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur. In 2019 is Milieukeur voor alle agro/food producten vervangen door On the way to PlanetProof. De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. 

  SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

  Met PlanetProof werkt de primaire sector ook aan het bereiken van duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de Sustainable Development Goals voor Klimaat - Bodem, landschap & biodiversiteit - Water - Energie - Productie & Consumptie

  MARGOT RIBBERINK, AMBASSADEUR VOOR ON THE WAY TO PLANETPROOF

  "Wij weten dat het klimaat in rap tempo verandert. We weten ook wat we moeten doen. Minder broeikasgassen uitstoten en beter omgaan met de natuur. Maar hoe doe je dat dan? Welke producten kun je wel en welke kun je beter niet kopen?

  Daarom is er nu een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen ‘On the way to PlanetProof’. Zo kun je dus bij het boodschappen doen elke dag een stapje zetten naar een betere wereld en weet je zeker dat je een product koopt dat goed is voor natuur, klimaat en dier."

  Margot Ribberink, ambassadeur On the way to PlanetProof.

  MEER WEBSITES

Nieuws