Onafhankelijk keurmerk voor agro/food producten

 • STREVEN NAAR BALANS MET DE DRAAGKRACHT VAN DE PLANEET

  On the way to PlanetProof is het keurmerk dat staat voor een duurzamere manier van produceren. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten.  

  PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling. Het keurmerk On the way to PlanetProof is beschikbaar voor aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen en planten en bewerkte producten.

  ONAFHANKELIJK EN BETROUWBAAR

  Alléén bedrijven die aan de PlanetProof eisen voldoen, mogen dit keurmerk op hun producten afbeelden. Daarmee weten professionele inkopers en consumenten dat ze een duurzamer product kopen.

  De bedrijven worden periodiek gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen. De PlanetProof criteria worden elk jaar herzien en zo mogelijk aangescherpt.

   

 • TOPKEURMERK VOOR DUURZAMERE VOEDING

  'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur. In 2019 is Milieukeur voor alle agro/food producten vervangen door On the way to PlanetProof. De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als ‘topkeurmerk’. voor voeding. 

  SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

  Met PlanetProof werkt de primaire sector ook aan het bereiken van duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de Sustainable Development Goals voor Klimaat - Bodem, landschap & biodiversiteit - Water - Energie - Productie & Consumptie

  HELGA VAN LEUR, AMBASSADEUR VOOR ON THE WAY TO PLANETPROOF

  "We hebben maar één leefbare planeet. De natuur op deze aardbol heeft het prachtig geregeld: het biedt ons alles wat wij nodig hebben om te overleven. Wij mensen zijn ook onderdeel van die natuur. Daarom voelt het als mijn plicht een balans te blijven zoeken hoe we het beste om kunnen gaan met dat kostbare goed.
  Zodat we allen -nu en in de toekomst- toegang hebben tot veilig en betaalbaar voedsel zonder dat het ten koste gaat van de mens, het milieu of het welzijn. Met de keuze die jij vandaag – ook in de winkel - maakt, bepaal jij hoe je jouw toekomst wilt zien. Let’s go On the way to PlanetProof!"

  Helga van Leur, ambassadeur On the way to PlanetProof.

  MEER WEBSITES

Nieuws