Milieukeur/PlanetProof Bolbloemen

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur; de duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door PlanetProof.

BREED DRAAGVLAK

Het certificatieschema PlanetProof bolbloemen is ontwikkeld in overleg met telers van bolbloemen, externe deskundigen, de Nederlandse ketenorganisatie voor bloembollenbedrijven KAVB, de retail en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

DUURZAMER GETEELD

PlanetProof bloembollen worden geteeld door innovatieve ondernemers met behulp van moderne, duurzame technieken Voor PlanetProof bolbloemen zijn gecertificeerde bloembollen, biologisch of Milieukeur/PlanetProof, als uitgangsmateriaal verplicht. Deze bollen zijn de basis voor een duurzame productie van bolbloemen.

 

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

Het PlanetProof certificaat voor bolbloemen sluit aan bij het ‘Informatiedocument voor duurzaam inkopen van Bloemen en interieurbeplanting’ van de Nederlandse overheid, zoals gepubliceerd door PIANOo. Met PlanetProof krijgen overheden een ruimere keus bij het inkopen van duurzamere bolbloemen.

Ook kunnen handelsbedrijven, bloemisten en tuincentra voldoen aan de toenemende vraag van consumenten naar gegarandeerd duurzamere bolbloemen.

PLANETPROOF THEMA'S DUURZAMERE TEELT

Gewasbescherming

 • Vrij van neonicotinoïden
 • Beperking op de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen

Waterkwaliteit en -kwantiteit

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslaan en hergebruiken van water

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Efficiënter energiegebruik
 • Gebruik van duurzame energie

Biodiversiteit en landschap

 • Zorgen voor duisternis in de nacht, zoveel mogelijk afschermen van lichthinder
 • Geen gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen rond de kas en op het erf

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

UN Sustainable Development Goals

Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

BETROUWBAAR

 • PlanetProof is betrouwbaar. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie
 • Keurmerkhouders worden tweemaal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria

MEER INFORMATIE

Niko Moerman, projectleider agro/food plantaardig, n.moerman@smk.nl of 070 358 63 00.

PLANETPROOF BOLBLOEMEN WORDEN GETEELD DOOR INNOVATIEVE ONDERNEMERS