PlanetProof voor Handelaren en Verpakkers

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door PlanetProof.

PlanetProof certificatie is verplicht voor alle bedrijven die:

  • PlanetProof (Milieukeur) gecertificeerde plantaardige producten produceren en onder PlanetProof verkopen
  • PlanetProof (Milieukeur) gecertificeerde plantaardige producten be- en/of verwerken en onder PlanetProof verkopen
  • PlanetProof (Milieukeur) gecertificeerde niet voorverpakte plantaardige producten inkopen en onder PlanetProof verkopen

PlanetProof certificatie is niet verplicht voor bedrijven die:

  • Alleen voorverpakte PlanetProof (Milieukeur)gecertificeerde plantaardige producten in- en verkopen
  • Niet voorverpakte gecertificeerde plantaardige producten inkopen en deze niet als PlanetProof (Milieukeur) gecertificeerd product verkopen

Alle schakels in de keten

Track & Trace is gericht op het voorkómen van vermenging van gecertificeerde producten met niet-gecertificeerde producten gedurende opslag/transport, en productie-en verwerkingsprocessen. Dit vereist o.a. dat alle schakels in de keten PlanetProof (Milieukeur) gecertificeerd zijn. Naast producenten zijn dit eventuele be- en verwerkers en handelaren. 

Bewerkers en Verwerkers van gecertificeerde producten

Voor be- en verwerkers gelden de eisen van het schema ‘Bewerkte en Verwerkte Producten’.

Handelaren in gecertificeerde producten

Handelaren (die dus niets veranderen aan het product) dienen alleen te voldoen aan de Algemene Eisen van het certificatieschema van het betreffende product, inclusief de eisen voor Track & Trace.

Verpakkers van gecertificeerde producten

Verpakkers (bedrijven die alleen verpakken en dus niets veranderen aan het product) dienen te voldoen aan:

Audit frequentie

  • Voor handelaren en verpakkers van plantaardige producten zonder eigen productie geldt een jaarlijkse audit.
  • Certificatie kan in principe pas plaatsvinden als de plantaardige producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. Indien de potentiële certificaathouder tijdens de initiële audit nog geen PlanetProof (Milieukeur) product op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van tracking & tracing geaudit worden aan de hand van een ander apart gekanaliseerde en geadministreerde stroom van gecertificeerde producten. Dit kan alleen mits het PlanetProof (Milieukeur) product op dezelfde wijze gekanaliseerd en geadministreerd gaat worden. De certificatie-instelling kan bij voldoen reeds een certificaat en nummer afgeven. Binnen een maand nadat is gestart met de be- of verwerking van PlanetProof (Milieukeur) product, bezoekt de certificatie-instelling de certificaathouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële audit is vastgesteld.

Alle schakels in de keten