Contactpersonen

Jantineke Hofland-Zijlstra

×

Projectleider plantaardige agroketens

Jantineke Hofland-Zijlstra werkt per 1 oktober 2017 bij SMK. Zij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt.

Jantineke is geboren in Uithuizermeeden (Gr.). Ze studeerde Tropische Landbouw aan Larenstein in Deventer en vervolgde haar studie aan de Wageningen Universiteit. Na de specialisatie Gewasbescherming en Plantenveredeling volgde een promotieonderzoek bij de vakgroep Plantenecologie gericht op de interactie tussen schimmels en planten in het heide ecosysteem.

Door haar werk als plantenziektekundige bij Blgg (Eurofins) in Naaldwijk raakte ze voor het eerst bekend met de boeiende wereld van de glastuinbouwsector. In 2007 startte ze als wetenschappelijk onderzoeker Gewasgezondheid bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk. Met veel plezier heeft ze zich daar gericht op het ontwikkelen van een duurzame, geintegreerde systeemaanpak voor kasluchtschimmels waarin een weerbare plant centraal staat. Hierdoor is een breed netwerk in de glastuinbouwsector ontstaan die een goede basis legt voor het huidige werkveld bij SMK.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: jhofland-zijlstra@smk.nl

Stefanie de Kool

×

Programma Manager plantaardige agroketens

Stefanie de Kool is sinds januari 2014 werkzaam bij SMK als Programma Manager plantaardige agroketens. Zij is verantwoordelijk voor Milieukeur plantaardige sectoren open teelt, Milieukeur voor be- en verwerkte plantaardige producten, PlanetProof, en de verschillende projecten die daarmee te maken hebben.

Stefanie studeerde Plantenteelt aan de Wageningen Universiteit en voltooide de opleiding in 1996 met specialisaties in voorlichtingskunde en bodemvruchtbaarheid. Daarna werkte ze achtereenvolgens als adviseur ‘sustainable land use’ bij de gemeente Managua in Nicaragua, als technisch assistent bij het International Agricultural Centre in Nederland en vervolgens als landbouw adviseur voor de Uganda National Farmers Federation in Uganda.

Vanaf 2001 was Stefanie werkzaam bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Eerst als onderzoeker duurzame bedrijfssystemen en sinds 2003 als senior projectleider voor de business unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit. Hier heeft zij brede expertise ontwikkeld op het gebied van verduurzaming van teeltsystemen en stakeholdermanagement.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: sdekool@smk.nl

Jori Langwerden

×

Junior Projectleider plantaardige agroketens

Jori Langwerden is sinds februari 2015 werkzaam bij SMK. Als Junior Projectleider plantaardige agroketensondersteunt ze de afdeling en ontwikkelt en beheert zij applicaties voor Milieukeur, PlanetProof en Groen Label Kas. Daarmee komen deze certificatieschema’s beschikbaar als digitaal invulbare documenten voor keurmerkhouders en certificatie-instellingen.

Jori studeerde Applied Environmental Geosciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Speerpunt van haar studie betrof het vanuit verschillende invalshoeken benaderen van vraagstukken met betrekking tot landgebruik en voedselproductie. Met haar studie specialiseerde zij zich in de thema’s duurzaam landgebruik, bodemvruchtbaarheid en duurzame landbouw.

Tijdens haar studie deed Jori onder andere onderzoek naar de broeikasuitstoot van verschillende voedselketens en naar atmosferische ammoniakconcentraties. Haar (VU-) afstudeeronderzoek deed ze extern bij de Universiteit van Wageningen en betrof de nutriëntentekorten in de bodem voor de productie van bonen door kleine boeren in Tanzania.T: +31 (0)70 358 63 00

E: jlangwerden@smk.nl

Els Lindeboom

×

Projectleider plantaardige agroketens

Els werkt sinds 1 april 2017 bij SMK als Projectleider plantaardige agroketens. Ze is verantwoordelijk voor de opschaling van Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten.

Els studeerde Recht, Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en studeerde af bij het Instituut voor Recht en Bestuur van Ontwikkelingslanden van de Universiteit Leiden. Zij werkte eerst bij ICCO en later bij het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aan vele agribusiness projecten in ontwikkelingslanden. Ze assisteerde onder andere kleine producenten bij het telen van landbouwproducten met betere marktkansen.

In 2010 heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Zij werd bij een grote coöperatie verantwoordelijk om de reguliere groenten- en fruithandel groener en socialer te maken, zowel internationaal als in Nederland. Els was één van de founding members van het Sustainable Fruits and Vegetables initiatief (SIFAV). Dit initiatief is erop gericht om tussen de groenten- en fruitsector, overheid en NGO’s samen afspraken te maken om álle groenten- en fruitimport in Nederland te verduurzamen.

Els gaat nu de uitdaging aan om de opschaling van duurzame plantaardige teelt vanuit SMK in goede banen te leiden. Ze ziet Milieukeur daarvoor als hét instrument om te voldoen aan de vraag van de retail (het ‘supermarkt akkoord’) naar duurzamere groenten en fruit in de Nederlandse winkels.

E: elindeboom@smk.nl

Niko Moerman

×

Projectleider plantaardige agroketens

Niko werkt sinds 1 september 2016 bij SMK. Hij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Milieukeur/PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt en de Barometer Duurzame Bloemist.

Niko studeerde Tuinbouw aan de Agrarische Hogeschool Delft met de afstudeerrichting sierteelt en marketing. Hij werkte daarna bij sierteeltbedrijven als Royal Van Zanten, Dutch Flower Group en Ball in de verkoop, productmanagement en later in marketing & communicatie.

In 2010 ging hij aan de slag bij het Productschap Tuinbouw waar hij verantwoordelijk was voor het programma ‘Groen en Welbevinden’. Daarna was hij secretaris bij het programma Bio Base Greenport Westland-Oostland. Het ging daarbij om projecten voor de verwaarding van inhoudsstoffen uit reststromen van tuinbouwgewassen.

Hij ziet de stijgende marktvraag naar gecertificeerde duurzamere tuinbouwproducten als een belangrijke impuls voor de gehele keten (teelt, handel, retail) om zich te vernieuwen en te versterken.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: nmoerman@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl